Skanbef | Kurs energetyczny SEP grupa 3
15937
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-15937,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.6,vc_responsive

Kurs energetyczny SEP grupa 3

UPRAWNIENIA ELEKTRYCZNE SEP – Grupa 3

Podstawowymi aktami prawnymi w zakresie kwalifikacji jest:

 • ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.)
 • rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828 z późn. zm.)

 

zgodnie z art. 54 ust. 1a prawa energetycznego. sprawdzanie spełnienia wymagań kwalifikacyjnych powtarza się co pięć lat.

Grupa 3:

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się eksploatacją i dozorem urządzeń instalacji i sieci gazowych, objętych grupą III. W tej grupie znajdują się urządzenia wytwarzające, przetwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe. Do grupy III zalicza się:

urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu

sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe)

urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5kPa

turbiny gazowe

urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, rozkładnie paliw gazowych, urządzenia przeróbki gazu ziemnego, oczyszczalnie gazu, rozprężalnie i rozlewnie gazu płynnego, odazotowanie, mieszalnie

sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu)

aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1 -9

urządzenia do magazynowania paliw gazowych

urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa

przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW

Program szkolenia obejmuje następujące tematy:

 • Prawo energetyczne i przepisy wykonawcze
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy, ochrona przeciwpożarowa oraz pierwsza pomoc przedmedyczna
 • Podstawowe wiadomości o paliwach gazowych
 • Otrzymywanie paliw gazowych
 • Urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych
 • Urządzenia do magazynowania paliw gazowych
 • Sieci, instalacje i urządzenia gazowe
 • Instalacje na gaz płynny
 • Przemysłowe odbiorniki paliw gazowych
 • Kotły opalane paliwem gazowym
 • Turbiny gazowe
 • Aparatura kontrolno-pomiarowa

Kurs kończy się wydaniem świadectwa kwalifikacyjnego, które jest wydawane na 5 lat. Po tym okresie można je odnawiać.