Skanbef | Kurs energetyczny SEP grupa 2
15935
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-15935,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.6,vc_responsive

Kurs energetyczny SEP grupa 2

UPRAWNIENIA ELEKTRYCZNE SEP – Grupa 2

Podstawowymi aktami prawnymi w zakresie kwalifikacji jest:

 • ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.)
 • rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828 z późn. zm.)

 

zgodnie z art. 54 ust. 1a prawa energetycznego. sprawdzanie spełnienia wymagań kwalifikacyjnych powtarza się co pięć lat.

Grupa 2:

Szkolenie dla osób zajmujących się eksploatacją i dozorem urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz inne urządzenia energetyczne obejmujący następujące urządzenia, instalacje i sieci Grupy 2:

kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi

przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy powyżej 50 kW

sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych

aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1 – 9

sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła powyżej 50 kW

urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze o mocy powyżej 50 kW

urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw, o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg

turbiny parowe oraz wodne o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi

pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy o mocy powyżej 50 kW

piece przemysłowe o mocy powyżej 50 kW

Program szkolenia obejmuje następujące tematy:

 • Prawo energetyczne i przepisy wykonawcze
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy, ochrona przeciwpożarowa oraz pierwsza pomoc przedmedyczna
 • Technika cieplna
 • Materiały i armatura
 • Woda w gospodarce cieplnej
 • Kotły parowe i wodne
 • Sieci i instalacje cieplne
 • Turbiny parowe i wodne
 • Przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody
 • Urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze
 • Pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy
 • Sprężarki i instalacje sprężonego powietrza
 • Urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw
 • Piece przemysłowe
 • Aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka

Kurs kończy się wydaniem świadectwa kwalifikacyjnego, które jest wydawane na 5 lat. Po tym okresie można je odnawiać.