Skanbef | Kurs energetyczny SEP grupa 1
15930
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-15930,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.6,vc_responsive

Kurs energetyczny SEP grupa 1

UPRAWNIENIA ELEKTRYCZNE SEP – Grupa 1

Podstawowymi aktami prawnymi w zakresie kwalifikacji jest:

  • ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.)
  • rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828 z późn. zm.)

 

zgodnie z art. 54 ust. 1a prawa energetycznego. sprawdzanie spełnienia wymagań kwalifikacyjnych powtarza się co pięć lat.

Grupa 1:

Szkolenie dla osób zajmujących się eksploatacją bądź dozorem urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną. Zalicza się do nich:

Elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym

Zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW

Sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego

Aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1,2,3,4,5,6,7,8,9

Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV

Urządzenia elektrotermiczne

Elektryczna sieć trakcyjna

Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu powyżej 1 kV

Urządzenia do elektrolizy

Urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowanego

Program szkolenia obejmuje następujące tematy:

  • Bezpieczeństwo i higiena pracy
  • Ochrona przeciwpożarowa
  • Podstawy elektrotechniki
  • Budowa i eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych
  • Zasady organizacji pracy przy urządzeniach elektromagnetycznych
  • Pierwsza pomoc przy ratowaniu osób porażonych prądem elektrycznym

Kurs kończy się wydaniem świadectwa kwalifikacyjnego, które jest wydawane na 5 lat. Po tym okresie można je odnawiać.