Skanbef | Konserwator UDT
16045
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-16045,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.6,vc_responsive

Konserwator UDT

Konserwator urządzeń podlegających pod UDT

Realizujemy szkolenia dla osób, które zamierzają uzyskać uprawnienia do konserwacji Urządzeń Transportu Bliskiego ( UTB). Powyższe uprawnienia państwowe są niezbędne do wykonywania zawodu konserwatora zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGII1) z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych

Nasza firma realizuje kursy konserwatorów następujących urządzeń:

 • Wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia
 • Suwnic, wciągników i wciągarek
 • Żurawi stacjonarnych, samojezdnych oraz przenośnych i przewoźnych
 • Dźwigników
 • Podestów ruchomych
 • Układnic

Kurs konserwatora jest prowadzony według programu uzgodnionego z Urzędem Dozoru Technicznego. Szkolenie składa się z części teoretycznej oraz praktycznej i kończy się egzaminem państwowym przed komisją powołaną przez UDT. Kwalifikacje konserwatora mogą obejmować grupę uprawnień na część mechaniczną i elektryczną.

Uprawnienia, które otrzymują kursanci

 • Umożliwiają konserwację danego urządzenia bez konieczności ponoszenia kosztów zlecania tej czynności podmiotom zewnętrznym,
 • Umożliwiają dokonywanie odpłatnych usług w zakresie konserwacji na zlecenie firm,
 • Są wydawane na okres bezterminowy,
 • Są honorowane przez pracodawców na terenie Unii Europejskiej.

Warunki przyjęcia na kurs

 • Kandydat na konserwatora w części elektrycznej musi posiadać świadectwo kwalifikacyjne do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji w zakresie urządzeń instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV.
 • Ukończone 18 lat
 • Preferujemy wykształcenie minimum zawodowe kierunkowe: mechanik, elektromechanik, elektryk

Podczas zajęć na szkoleniu konserwatorów UTB omawiane są następujące zagadnienia tematyczne:

Przepisy i regulacje prawne, dozór techniczny nad UTB (Urządzeniami Transportu Bliskiego)

Zawiesia i pomocniczy sprzęt przeładunkowy

Zasady bhp przy konserwacji

Wiadomości ogólne techniczne związane z budową i eksploatacją urządzeń technicznych

Obowiązki konserwatora (przeglądy, naprawy)

Prowadzenie książki konserwacji i obsługi

Budowa urządzeń

Przeglądy konserwacyjne typowych usterek i sposób ich usuwania