Aktualności arrow Środki ochrony roślin
Obrót i konfekcjonowanie środków ochrony roślin PDF Drukuj Email

Kurs zostaje przeprowadzony wg programu szkolenia zawartego w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 maja 2004 r. i kończy się egzaminem państwowym (w skład Komisji Egzaminacyjnej wchodzi m. in. kierownik Powiatowego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa).
W. w. program obejmuje następujące zagadnienia:
1.Wybrane zagadnienia w zakresie obowiązujących przepisów prawnych (dot. dopuszczenia środków ochrony roślin do obrotu, udzielania zezwoleń na obrót i konfekcjonowanie środków ochrony roślin, roli Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, urzędowej kontroli jakości środków ochrony roślin, postępowania w przypadku reklamacji środków ochrony roślin, postępowania ze środkami przeterminowanymi, bhp przy sprzedaży środków ochrony roślin).
2. Środki ochrony roślin (skład środków ochrony roślin, formy użytkowe, okres karencji i prewencji, charakterystyka i klasyfikacja środków ochrony roślin, podział środków ochrony roślin ze względu na cel stosowania oraz mechanizm działania, środki ochrony roślin zawierające jako substancję aktywną mikroorganizmy, łączne stosowanie agrochemikaliów, ewidencja nabywców środków ochrony roślin)
3. Zagadnienia z zakresu ochrony roślin uprawnych (podstawowe wiadomości o organizmach szkodliwych, metody ochrony roślin)
4. Technika ochrony roślin.
5. Środki ochrony roślin a ochrona środowiska.
6. Bezpieczeństwo i higiena pracy.
Kurs trwa 24 godziny lekcyjne a po jego ukończeniu i pozytywnym zaliczeniu egzaminu państwowego słuchacze otrzymują zaświadczenie zgodne ze wzorem z Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Nasza placówka posiada zezwolenie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy na przeprowadzanie tego typu szkoleń.
Uprawnienia takie należy odnawiać co 5 lat.

 

 

  • Kierownik szkoleń:
    Aleksandra Agacińska
    tel.: +48 510 910 260
    e-mail:   Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, wcz obsug JavaScript w przegldarce, by go zobaczy

Sekretariat: tel/fax.: +48 56 46 215 05 e-mail:   Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, wcz obsug JavaScript w przegldarce, by go zobaczy

       Bartosz  Maleszka

  tel. kom. 607 376 644, (56) 46 215 05

     Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, wcz obsug JavaScript w przegldarce, by go zobaczy

 

Ankieta

Na jaki kurs byś się zapisał/a?
 
darmowe szkolenia
szkolenia ukr
szkolenia rus