Aktualności arrow Rekonwersja dla Żołnierzy
Rekonwersja dla Żołnierzy PDF Drukuj Email


Środki finansowe dla żołnierzy zawodowych w służbie czynnej i byłych żołnierzy zawodowych oraz dla członków ich rodzin !

Skontaktuj się z nami, pomożemy Ci je pozyskać !

 
Rekonwersja
- to całokształt działań podejmowanych wobec żołnierzy zawodowych i byłych żołnierzy zawodowych, a także małżonków oraz dzieci pozostających na utrzymaniu żołnierzy zawodowych, którzy zaginęli lub ponieśli śmierć w związku z wykonywaniem zadań służbowych, w zakresie przekwalifikowania zawodowego, odbywania praktyk zawodowych oraz pośrednictwa pracy, mających na celu przygotowanie ich do podjęcia zatrudnienia na cywilnym rynku pracy. Celem rekonwersji kadr jest reintegracja zawodowa osób zwolnionych ze służby wojskowej z cywilnym środowiskiem pracy.


Osoby uprawnione do pomocy finansowej

1. Żołnierz zawodowy (za zgodą dowódcy jednostki wojskowej)
 • na 2 lata przed zwolnieniem z zawodowej służby wojskowej
2. Były żołnierz zawodowy
 • do 2 lat po zwolnieniu ze służby
3. Były żołnierz zawodowy zwolniony w skutek ustelenia przez WKL niezgodności wskutek wypadku pozostajacego w związku z pełnieniemi     czynnej służby wojskowej albo choroby powstałej w związku ze szczególnymi warunkami służby wojskowej pełnionej poza granicami państwa - bezterminowo
     
4. Uprawniony małżonek oraz dzieci pozostające na utrzymaniu byłego żołnierza zawodowego - bezterminowo


Aktualne limity w zakresie przekwalifikowania zawodowego


Żołnierzom zawodowym i byłym żołnierzom pokrywa się koszty szkolenia w wysokości:

 • 100% limitu tj.: 1 875 - po 4 latach służby zawodowej;
 • 200% limitu tj.: 3 750 - po 9 latach służby wojskowej;
 • 300% limitu tj.: 5 625 - po 15 latach służby wojskowej.
Członkom rodzin żołnierzy i byłym żołnierzom zwolnionym wskutek ustalenia przez WKL niezdolności do pełnienia służby z powodu wypadku pozostającego w związku z jej pełnieniem albo choroby powstałej w związku z pełnieniem służby poza granicami państwa pokrywa się koszty szkolenia w wysokości 300% limitu tj. 5 625 zł.

 

Zakres finansowej pomocy rekonwersyjnej

 

W ramach finansowej pomocy rekonwersyjnej mogą być pokryte koszty:
 • Przekwalifikowania zawodowego /szkolenia
 • Przejazdów z miejsca zamieszkania do ?ośrodka szkolenia? lub miejsca odbywania praktyki /warunek: odległość - ponad 50 km od miejsca zamieszkania
 • Zakwaterowania w okresie szkolenia lub praktyki /warunek - odległość ponad 50 km
Limity pomocy finansowej
 • Limit na przekwalifikowanie zawodowe /szkolenie, 75% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego obowiązującego w dniu 1.01 roku kalendarzowego, w którym zainteresowany wystąpił z wnioskiem o udzielenie pomocy; /w chwili obecnej: 2500zł x 75% = 1875,00 zł.
 • Przejazdy: do równowartości 20 przejazdów /tam i z powrotem/ drugą klasą pociągu wg taryfy pośpiesznej z uwzględnieniem rzysługujących ulg, za wyjątkiem biletów na miejsca rezerwowane, sypialne i miejsca do leżenia.
 • Noclegi: równowartość 30 noclegów - każdy do wysokości 300% ryczałtu za nocleg określonego w odrębnych przepisach /limit finansowy na1 nocleg = wartość diety x 150% x 300%, tj. 30 zł x 150% x 300% = 135 zł.  
Uwaga:
Środki finansowe przeznaczone na przejazdy i noclegi nie wchodzą w limit przekwalifikowania


Szczegółowych informacji udziela:

Marcin Warzyński
tel. kom. 510 910 260 , (56) 46 215 05
Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, wcz obsug JavaScript w przegldarce, by go zobaczy 

Ankieta

Na jaki kurs byś się zapisał/a?
 
darmowe szkolenia
szkolenia ukr
szkolenia rus