Aktualności arrow PZH
Podstawowe Zasady Higieny PDF Drukuj Email

Szkolenie obejmuje 10 godzin zajęć i jest przeprowadzane na podstawie programu przygotowanego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2002r. w sprawie kwalifikacji w zakresie przestrzegania zasad higieny w procesie produkcji lub obrocie żywnością oraz Ustawą o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia z dnia 11 maja 2001r. (Dz. U. Nr 63, poz. 634, tekst jednolity Dz. U. Nr 31 z 2005r., poz. 265).

Do podstawowych zagadnień poruszanych na zajęciach należą:

  1. Bezpieczeństwo i jakość zdrowotna żywności w świetle przepisów krajowych i regulacji Unii Europejskiej.
  2. Rodzaje zanieczyszczeń środków spożywczych i ich źródła (drobnoustroje chorobotwórcze, zatrucia i zakażenia pokarmowe, główne choroby przenoszone drogą pokarmową, nosicielstwo baterii, zanieczyszczenia chemiczne i fizyczne środków spożywczych).
  3. Zapobieganie zanieczyszczeniom środków spożywczych, zatruciom i zakażeniom pokarmowym oraz chorobom przenoszonym na drodze pokarmowej oraz zasady dobrej praktyki higienicznej (tu m. in. higiena osobista pracowników, znaczenie badań lekarskich, higiena pomieszczeń, maszyn, urządzeń i sprzętu produkcyjnego, prawidłowość prowadzenia procesów technologicznych, zasady przechowywania i transportu środków spożywczych i in.).
  4. Zasady wewnętrznej kontroli jakości zdrowotnej żywności i przestrzegania zasad higieny w procesie produkcji i w obrocie żywnością w zakładzie produkcyjnym oraz samokontrola pracowników w zakresie spełniania wymogów sanitarno-higienicznych z uwzględnieniem systemu Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli (HACCP).
  5. Podstawowe zasady znakowania żywności.
  6. Zasady racjonalnego żywienia.

Szkolenie zakończone jest egzaminem i wydaniem stosownego zaświadczenia, zgodnego ze wzorem MEN.

 

Ankieta

Na jaki kurs byś się zapisał/a?
 
darmowe szkolenia
szkolenia ukr
szkolenia rus