Aktualności
O FIRMIE PDF Drukuj Email
 • szkolenia
 • szkolenia
 • szkolenia
 • szkolenia
 • szkolenia
 • szkolenia
 • szkolenia
 • szkolenia
 • szkolenia
 • szkolenia
 • szkolenia
 • szkolenia
 • szkolenia
 • szkolenia
 • szkolenia

Centrum Edukacyjne Euro jest placówką oświatową, która zajmuje się prowadzeniem kursów, szkoleń zawodowych i specjalistycznych dla firm prywatnych, supermarketów, szkół, wojska, urzędów pracy, urzędów marszałkowskich, starostw powiatowych, OHP-ów, ośrodków pomocy społecznej itd.

Firma powstała 05.06.2002r. Mieści się w centrum Grudziądza. Obszar działalności to cała Polska. Kursy grupowe realizujemy w siedzibie zleceniodawcy lub w naszych salach wykładowych. Cyklicznie prowadzimy zapisy osób indywidualnych z całej Polski na kursy rzadkie i nietypowe.

Posiadamy własną, BAZĘ NOCLEGOWĄnowoczesną bazę szkoleniową, sale wykładowe, sprzęt multimedialny i nagłaśniający, pojazdy, w tym mikrobus do przewozu kursantów, wózek widłowy, rusztowania, zagęszczarki, przecinarki, młoty wyburzeniowe itp.

Nasza firma opracowała własne skrypty dla słuchaczy, aby bardziej dotrzeć do ich oczekiwań jak i konkretnych potrzeb na rynku pracy.

Zajęcia prowadzone są w formie prezentacji multimedialnych. Wykorzystujemy filmy dydaktyczne, modele, przekroje.

Nowoczesne techniki i metody nauczania sprawiają, że zajęcia są ciekawe i absorbujące. Jesteśmy znani z jakości, o czym świadczy bardzo wysoki wskaźnik zdawalności egzaminów państwowych.

Dane identyfikacyjne firmy

 1. CENTRUM EDUKACYJNE "EURO"
  ul. Bydgoska 11
  86-300 Grudziądz
  tel. (0-56) 46-215-05; 
  e-mail:  Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, wcz obsug JavaScript w przegldarce, by go zobaczy
  NIP:876-107-29-16
  REGON:871622610
  PKD 85.59.A Nauka języków obcych
  PKD.85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasifikowane
  PKD.73.11.Z Działalność agencji reklamowych

  KONTO BANKOWE: PKO S.A. O/Grudziądz
  47 10 1020 5040 0000 6402 0177 7895
 2. Zaświadczenie o wpisie instytucji szkoleniowej do rejestru instytucji szkoleniowych:
  Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu, Nr ewid.: 2.04./00013/2005 Toruń, 03.03.2005 r
 3. Statut
  Centrum Edukacyjne Euro w Grudziądzu, zwane w dalszym ciągu placówką, jest niepubliczną placówką kształcenia ustawicznego dla dorosłych , w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty /Dz. U. Nr. 95, poz. 425 z późniejszymi zmianami.

Lista uprawnień

 1. Potwierdzenie spełnienia wymagań w zakresie szkolenia w specjalności: koparko ładowarki, wszystkie typy, klasa trzecia Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego POTWIERDZENIE NR: NC-601-74/1/08 Warszawa, 09.05.2008
 2. Uzgodniony program nauczania : "operatorów ładowarek jednonaczyniowych w zakresie III klasy uprawnień"Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie potwierdzenie numer : NC-601-74/1/109 Warszawa 26-03-2009
 3. Uzgodniony program nauczania : "operatorów koparek jednonaczyniowych w zakresie III klasy uprawnień"Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie potwierdzenie numer : NC-601-74/1/109 Warszawa 26-03-2009
 4. Uzgodniony program szkolenia : "montażystów rusztowań budowlano-montażowych metalowych" Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie potwierdzenie numer : NC-601-74/1/109 Warszawa 26-03-2009
 5. Uzgodniony program szkolenia : "operatorów przecinarek do nawierzchni dróg w zakresie III klasy uprawnień"Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie potwierdzenie numer : NC-601-74/1/109 Warszawa 26-03-2009
 6. Uzgodniony program szkolenia : "operatorów narzędzi udarowych ręcznych" Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie potwierdzenie numer : NC-601-74/1/109 Warszawa 26-03-2009
 7. Uzgodniony program szkolenia : "operatorów pił mechanicznych do ścinki drzew, w zakresie III klasy uprawnień" Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie potwierdzenie numer : NC-601-74/1/109 Warszawa 26-03-2009
 8. Zaświadczenie potwierdzające wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących kursy dokształcające dla kierowców przewożących materiały niebezpieczne Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego TD.II.5430 ? 27/2007 Toruń, 22.05.2007
 9. Uzgodniony program szkolenia "Obsługa suwnic sterowanych z kabiny", "Obsługa suwnic sterowanych z poziomu roboczego", "Obsługa wciągników" Urząd Dozoru Technicznego w Warszawie, Oddział w Bydgoszczy Nr uzgodnienia: E3/UD/28/07 Bydgoszcz, 09.03.2007
 10. Uzgodniony program kursu "Operator żurawi przewoźnych, przenośnych, stacjonarnych" Urząd Dozoru Technicznego w Warszawie, Oddział w Bydgoszczy Nr uzgodnienia: E3/UD/24/07 Bydgoszcz, 19.07.2006
 11. Upoważnienie do organizacji i prowadzenia szkoleń w zakresie obrotu i konfekcjonowania środków ochrony roślin Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy Nr: WOU/621/3/07 Bydgoszcz, 08.06.2007
 12. Uprawnienie do szkolenia i egzaminowania spawaczy w oparciu o Wytyczne Nr W-05/IS-17 Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Atest nr 527/2007 Gliwice, 27.02.2007
 13. Potwierdzenie ukończenia seminarium metodyki nauczania przedmiotów teoretycznych oraz prowadzenia nauki jazdy na wózkach jezdniowych z napędem silnikowym Ośrodek Doskonalenia Kadr w Mysłowicach Certyfikat nr rej. 36/IN "WYKŁ" 103/2005 Mysłowice Ustroń, 9.11.2005
 14. Zaświadczenie o ukończeniu seminarium dotyczącego metod nauczania teoretycznego i praktycznego w zakresie "bezpiecznej wymiany butli gazowych w wózkach jezdniowych z napędem silnikowym" Ośrodek Doskonalenia Kadr w Mysłowicach Zaświadczenie, nr rej. 36/BG/103/2005 Mysłowice Ustroń, 8.11.2005
 15. Uzgodniony program szkolenia "Obsługa stacji gazu LPG"Transportowy Dozór Techniczny Oddział Terenowy w Gdańsku nr pisma: TDT.546-5911-5-5566/08 Gdańsk, 04.09.2008
 16. Uzgodniony program szkolenia "Operator żurawi samojezdnych" Urząd Dozoru Technicznego Oddział w Bydgoszczy nr uzgodnienia E3/UD/29/07 Bydgoszcz, 16.07.2007
 17. Uzgodniony program szkolenia "Obsługa urządzeń technicznych do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych materiałami niebezpiecznymi"Transportowy Dozór Techniczny Oddział Terenowy w Gdańsku znak pisma: TDTO5-549-5261-3104/140/06 data uzgodnienia: 310.07.2006, Gdańsk
 18. Uzgodniony program szkoleń: "Podesty ruchome wiszące", "Podesty przejezdne" Urząd Dozoru Technicznego w Warszawie, Oddział w Bydgoszczy nr uzgodnienia E3/UD/32/08 Bydgoszcz, 07.05.2008
 19. Uzgodniony program kursu dla drwali-operatorów pilarki Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu znak spr.: ZI-130-2/07 Toruń, 14.03.2007
 

Ankieta

Na jaki kurs byś się zapisał/a?
 
darmowe szkolenia
szkolenia ukr
szkolenia rus