Aktualności arrow Konserwator UTB
Konserwator urządzeń podlegających pod UDT PDF Drukuj Email


Centrum Edukacyjne Euro realizuje szkolenia dla osób, które zamierzają uzyskać uprawnienia do konserwacji Urządzeń Transportu Bliskiego ( UTB). Powyższe uprawnienia państwowe są niezbędne do wykonywania zawodu konserwatora zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18.07.2001 roku w sprawie kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych. (Dz.U.nr79 poz.849).


Nasza szkoła realizuje kursy konserwatorów następujących urządzeń:

 • Wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia
 • Suwnic, wciągników i wciągarek
 • Żurawi przenośnych, stacjonarnych
 • Dźwigników ( podnośniki)
 • Podestów

Kurs konserwatora jest prowadzony według programu uzgodnionego z Urzędem Dozoru Technicznego. Szkolenie składa się z części teoretycznej oraz praktycznej i kończy się egzaminem państwowym przed komisją powołaną przez UDT. Kwalifikacje konserwatora mogą obejmować grupę uprawnień na część mechaniczną i elektryczną.

Uprawnienia, które otrzymują kursanci:

 • Umożliwiają konserwację danego urządzenia bez konieczności ponoszenia kosztów zlecania tej czynności podmiotom zewnętrznym,
 • Umożliwiają dokonywanie odpłatnych usług w zakresie konserwacji na zlecenie firm,
 • Są wydawane na okres bezterminowy,
 • Są honorowane przez pracodawców na terenie Unii Europejskiej.

Warunki przyjęcia na kurs:

 • Kandydat na konserwatora w części elektrycznej musi posiadać świadectwo kwalifikacyjne do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji w zakresie urządzeń instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV.
 • Ukończone 18 lat
 • Preferujemy wykształcenie minimum zawodowe kierunkowe:  mechanik ,elektromechanik, elektryk

Podczas zajęć na szkoleniu konserwatorów UTB omawiane są następujące zagadnienia tematyczne:

Lp.

Temat zajęć

1

Przepisy i regulacje prawne, dozór techniczny nad UTB (Urządzeniami Transportu Bliskiego)

2

Wiadomości ogólne techniczne związane z budową i eksploatacją urządzeń technicznych

3

Budowa urządzeń

4

Zawiesia i pomocniczy sprzęt przeładunkowy

5

Obowiązki konserwatora (przeglądy, naprawy)

6

Przeglądy konserwacyjne typowych usterek i sposób ich usuwania

7

Zasady bhp przy konserwacji

8

Prowadzenie książki konserwacji i obsługi

 

Kontakt:

 

Kierownik szkoleń:
Aleksandra Agacińska
tel.: +48 510 910 260

e-mail:   Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, wcz obsug JavaScript w przegldarce, by go zobaczy

       Bartosz  Maleszka

  tel. kom. 607 376 644, (56) 46 215 05

     Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, wcz obsug JavaScript w przegldarce, by go zobaczy
 
Sekretariat: tel/fax.: +48 56 46 215 05 e-mail:   Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, wcz obsug JavaScript w przegldarce, by go zobaczy
 

Ankieta

Na jaki kurs byś się zapisał/a?
 
darmowe szkolenia
szkolenia ukr
szkolenia rus