Aktualności arrow BHP
BHP PDF Drukuj Email

 

SZKOLENIA W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy prowadzone są jako:


Szkolenia wstępne, obejmujące

- instruktaż ogólny (szkolenie wstępne ogólne),
- instruktaż stanowiskowy (szkolenie wstępne na stanowisku pracy


Szkolenia okresowe

  1. Instruktaż ogólny odbywają przed dopuszczeniem do wykonywania pracy:
-wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy
-studenci odbywający u pracodawcy praktyki studenckie
-uczniowie szkół zawodowych zatrudnieni w celu praktycznej nauki zawodu
Instruktaż ogólny ma na celu zapoznać pracownika z:
-podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie Pracy, w układach zbiorowych oraz w regulaminach pracy
-przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w danym zakładzie pracy
-zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku

2.Instruktaż stanowiskowy przeprowadza się dla:

-pracownika zatrudnianego na stanowisku robotniczym oraz innym, na którym występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych
-pracownika przenoszonego na stanowisko, na którym występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych

-ucznia odbywającego praktyczną naukę zawodu oraz studenta odbywającego praktykę studencką.
Czas trwania instruktażu stanowiskowego uzależniony jest od: przygotowania zawodowego pracownika, dotychczasowego stażu pracy, rodzaju pracy, zagrożeń występujących na stanowisku pracy, na którym pracownik ma być zatrudniony i nie może być krótszy niż 8 godzin, a dla pracowników administracyjno-biurowych nie krótszy niż 2 godziny.
Instruktaż stanowiskowy jest zakończony sprawdzianem wiedzy i umiejętności z zakresu wykonywania pracy zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, który stanowi podstawę do wykonywania pracy na danym stanowisku.
Odbycie instruktażu ogólnego oraz instruktażu stanowiskowego pracownik potwierdza na piśmie w Karcie Szkolenia Wstępnego, która jest przechowywana w aktach osobowych pracownika.

3.Szkolenie okresowe

Jego celem jest aktualizacja i ugruntowanie wiadomości i umiejętności pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zaznajomienie ich z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie. Szkolenia okresowe odbywają:
-pracodawcy i inne osoby kierujące pracownikami
-pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych
-pracownicy inżynieryjno-techniczni
-pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy
-pracownicy administracyjno-biurowi i inni nie wymienieni powyżej, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 
Szkolenie okresowe zostaje zakończone egzaminem sprawdzającym oraz wydaniem stosownego zaświadczenia zgodnego z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Zapytaj o szczegóły:

Kierownik szkoleń:
Aleksandra Agacińska
tel.: +48 510 910 260
e-mail:   Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, wcz obsug JavaScript w przegldarce, by go zobaczy

Sekretariat: tel/fax.: +48 56 46 215 05 e-mail:   Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, wcz obsug JavaScript w przegldarce, by go zobaczy

       Bartosz  Maleszka

  tel. kom. 607 376 644, (56) 46 215 05

     Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, wcz obsug JavaScript w przegldarce, by go zobaczy


 

Ankieta

Na jaki kurs byś się zapisał/a?
 
darmowe szkolenia
szkolenia ukr
szkolenia rus