Aktualności arrow Projekty z UE
Darmowe Szkolenia PDF Drukuj Email


 http://www.euro-szkolenia.edu.pl/images/stories/logotypy%20ue%20bw(2).png

 

Projekt "Nowe kwalifikacje- lepsze perspektywy".

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany w partnerstwie z Gminą Ryjewo.

NOWE KWALIFIKACJE - LEPSZE PERSPEKTYWY

Projekt realizowany  od 01-09-2016r. do 28-02-2018 r.

Dla kogo?

Projekt przewidziany jest dla 110 osób bezrobotnych powyżej 30 r.ż. : 60 kobiet i 50 mężczyzn zamieszkujących na terenie powiatu kwidzyńskiego lub sztumskiego.

Osoby, które ukończyły 30 rok życia, w tym:

 • - osoby w wieku 50 lat i więcej,
 • - kobiety
 • - osoby z niepełnosprawnościami,
 • - osoby długotrwale bezrobotne
 • - osoby o niskich kwalifikacjach ( maksymalnie średnie).

W ramach projektu zapewniamy:

 • wsparcie doradcy zawodowego oraz psychologa

 • szkolenia zawodowe:
  • -  kurs spawania metodą TIG 141
  • -  kurs spawania metodą MAG 135
  • -  operator wózków widłowych i ładowarek teleskopowych,
  • -  specjalista ds. obsługi klienta i telemarketingu
  • -  pracownik biurowy z obsługą komputera i urządzeń biurowych.

 

 • Pośrednictwo pracy

 • Zwrot kosztów dojazdu

 • Catering

 • Materiały dydaktyczne

 • Dla najlepszych płatne staże zawodowe 6 miesięczne (1850 zł brutto)

 

Dane kontaktowe :
tel. 794-435-278
e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, wcz obsug JavaScript w przegldarce, by go zobaczy

Wartość projektu 1525473,60 zł. dofinansowanie projektu z Funduszy Europejskich 1296652,56 zł.

                            

 

Grudziądz, 21.12.2016  r.

                                                                                                      

                                                                         

ROZEZNANIE APLIKACYJNE

Centrum Edukacyjne „EURO” Janina Maleszka, ul. Bydgoska 11, 86-300 Grudziądz

oraz Gmina Ryjewo,

tel. 794-435-278; mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, wcz obsug JavaScript w przegldarce, by go zobaczy

w związku z realizacją projektu

Nowe kwalifikacje – lepsze perspektywy” realizowanego w ramach RPO WP,

Działanie 5.2 „Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy”, Poddziałanie 5.2.2 „Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy”, zaprasza do złożenia aplikacji na stanowisko:

 Doradcy zawodowego, opracowujący IPD dla 110 uczestników zakwalifikowanych do projektu

- na potrzeby realizacji zadania 1 – Opracowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD) – Realizacja doradztwa zawodowego oraz wsparcia psychologicznego-doradczego – przygotowanie IPD

 

1. Opis przedmiotu rozeznania:

Przedmiotem rozeznania jest pełnienie obowiązków Doradcy zawodowego, opracowującego IPD dla 110 uczestników zakwalifikowanych do projektu, w projekcie Nowe kwalifikacje – lepsze perspektywywspółfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w wymiarze 330 godzin (110 osób x 3 godz. na osobę) począwszy od Grudnia 2016 roku, realizowanego na terenie województwa pomorskiego - powiatu kwidzyńskiego i powiatu sztumskiego.

 

2. Zadania do zrealizowania:

 • Opracowanie IPD dla uczestnika zakwalifikowanego do projektu, w tym opracowanie dokładnej ścieżki wsparcia, dostosowanej do indywidualnych potrzeb i oczekiwań uczestnika;
 • Przeprowadzenie 3 godz. rozmowy z uczestnikiem zakwalifikowanym do projektu (indywidualne wsparcie z zakresu doradztwa zawodowego);
 • Dojazd doradcy zawodowego do wskazanego przez wnioskodawcę miejsca spotkań;
 • Profesjonalne wykonanie usługi doradczej;
 • Współpraca z psychologiem.

 

3. Wobec kandydatów mamy następujące wymagania:

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe;
 • Doświadczenie zawodowe w obszarze merytorycznym wsparcia - minimum 2 lata;
 • Umiejętność organizacji pracy;
 • Dyspozycyjność;
 • Zdolności empatyczne;
 • Mile widziane doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych
  ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS.

 

4. Do zaoferowania mamy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy cywilno – prawnej;
 • Powiększenie doświadczenia zawodowego w zakresie wsparcia prawno - społecznego oraz                    w realizacji projektów współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach EFS.

 

5. Opis sposobu przygotowania aplikacji:

Aplikacja powinna zawierać:

 • Życiorys zawodowy (szablon CV – załącznik nr 1);

 

Termin składania aplikacji upływa z dniem 02-01-2017 roku (decyduje data wpływu
do Centrum Edukacyjnego „Euro”, ul. Bydgoska 11, 86-300 Grudziądz, e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, wcz obsug JavaScript w przegldarce, by go zobaczy ). Oferty mogą być dostarczone listownie, pocztą elektroniczną bądź osobiście.


                             Grudziądz, 21.12.2016  r.

                                                                                                      

                                                                         

ROZEZNANIE APLIKACYJNE

Centrum Edukacyjne „EURO” Janina Maleszka, ul. Bydgoska 11, 86-300 Grudziądz

oraz Gmina Ryjewo,

tel. 794-435-278; mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, wcz obsug JavaScript w przegldarce, by go zobaczy

w związku z realizacją projektu

Nowe kwalifikacje – lepsze perspektywy” realizowanego w ramach RPO WP,

Działanie 5.2 „Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy”, Poddziałanie 5.2.2 „Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy”, zaprasza do złożenia aplikacji na stanowisko:

 Psycholog, opracowujący IPD dla 110 uczestników zakwalifikowanych do projektu

- na potrzeby realizacji zadania 1 – Opracowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD) – Realizacja doradztwa zawodowego oraz wsparcia psychologicznego-doradczego – przygotowanie IPD

 

1. Opis przedmiotu rozeznania:

Przedmiotem rozeznania jest pełnienie obowiązków Psychologa, opracowującego IPD dla 110 uczestników zakwalifikowanych do projektu, w projekcie Nowe kwalifikacje – lepsze perspektywywspółfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w wymiarze 330 godzin (110 osób x 3 godz. na osobę) począwszy od Grudnia 2016 roku, realizowanego na terenie województwa pomorskiego - powiatu kwidzyńskiego i powiatu sztumskiego.

 

2. Zadania do zrealizowania:

 • Opracowanie IPD dla uczestnika zakwalifikowanego do projektu, w tym opracowanie dokładnej ścieżki wsparcia, dostosowanej do indywidualnych potrzeb i oczekiwań uczestnika;
 • Przeprowadzenie 3 godz. rozmowy z uczestnikiem zakwalifikowanym do projektu (indywidualne wsparcia psychologiczne);
 • Przeprowadzenie warsztatów interpersonalnych
 • Dojazd psychologa do wskazanego przez wnioskodawcę miejsca spotkań;
 • Profesjonalne wykonanie usługi
 • Współpraca z doradcą zawodowymi.

 

3. Wobec kandydatów mamy następujące wymagania:

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe;
 • Doświadczenie zawodowe w obszarze merytorycznym wsparcia - minimum 2 lata;
 • Umiejętność organizacji pracy;
 • Dyspozycyjność;
 • Zdolności empatyczne;
 • Mile widziane doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych
  ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS.

 

4. Do zaoferowania mamy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy cywilno – prawnej;
 • Powiększenie doświadczenia zawodowego w zakresie wsparcia prawno - społecznego oraz                    w realizacji projektów współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach EFS.

 

5. Opis sposobu przygotowania aplikacji:

Aplikacja powinna zawierać:

 • Życiorys zawodowy (szablon CV – załącznik nr 1);

 

Termin składania aplikacji upływa z dniem 02.01.2017 roku (decyduje data wpływu
do Centrum Edukacyjnego „Euro”, ul. Bydgoska 11, 86-300 Grudziądz, e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, wcz obsug JavaScript w przegldarce, by go zobaczy ). Oferty mogą być dostarczone listownie, pocztą elektroniczną bądź osobiście.

 

Ankieta

Na jaki kurs byś się zapisał/a?
 
darmowe szkolenia
szkolenia ukr
szkolenia rus